H2D is een bewust kleine organisatie, welke zich heeft toegelegd op het onderhouden en verder ontwikkelen van uitsluitend het product Cameleon. Ondersteuning van eindgebruikers kan op de werkvloer, maar ook steeds meer via de moderne communicatiemiddelen geschieden.   Doordat de relatie met onze afnemers in veel gevallen meer dan tien jaar beloopt en in sommige gevallen zelfs bijna twintig jaar, worden veel van de nieuwe ontwikkelingen in nauwe samenspraak met de eindgebruikers doorgevoerd in de standaard programmatuur, maar in bedrijfsspecifieke gevallen, kan soms besloten worden tot de ontwikkeling van maatwerk. Overigens geniet het onze voorkeur om alle nieuwe functionaliteiten te parameteriseren in de standaard programmatuur.   Daarnaast volgt H2D nieuwe ontwikkelingen in de automatisering op de voet, hetgeen alle gebruikers weer ten goede komt, door nieuwe functionaliteiten en technologieën, welke toegevoegd worden aan de standaard programmatuur. Voorbeelden van de laatste nieuwe ontwikkelingen zijn E-mail faciliteiten, Touch-screen toepassingen en de zogenaamde “Thin Client” architectuur, waarmee het mogelijk wordt om Cameleon op afstand, en zelfs over het Internet, met een acceptabele performance, te bedienen.
Anyway you want IT
Footer Text: Lorem ipsum dolor
H2D Profiel Product Contact
H-Kwadraat Development                        Anyway you want IT                                               Cameleon
Profiel